Odwrócona hipoteka – może już niedługo w naszym kraju

Odwrócona hipoteka – może już niedługo w naszym kraju

W wielu krajach zachodnich istnieje zjawisko tak zwanej odwróconej hipoteki – nazwę swoją ta regulacja prawna zawdzięcza, procesowi odwrotnemu niż wzięcie kredytu hipotecznego i kupno domu czy mieszkania. Obecnie w naszym kraju trwają zaawansowane prace nad tą ustawa, być może już we wrześniu zobaczymy jej ostateczny, zaproponowany Sejmowi kształt. Cała sprawa ma polegać na tym, że osoba posiadająca nieruchomość w postaci domu czy mieszkania, może uzyskać od banku kredyt pod zastaw tego lokalu. Bank wypłacać będzie emerytowi przez określoną ilość lat kolejne transze przyznanego kredytu, lub też wypłaci określoną kwotę jednorazowo – w zamian za przepisanie hipoteki na dany bank – czyli do momentu spłaty całkowitej wartości kredytu bank staje się właścicielem nieruchomości. Oczywiście wysokość przyznanego kredytu zależeć będzie od realnej wartości danej nieruchomości, natomiast emeryt będzie miał oczywiście prawo do zamieszkiwania w tym miejscu do końca życia. Jeżeli osoba korzystająca z odwróconej hipoteki umrze, a spadkobiercy zechce odzyskać ta nieruchomość, będzie taka możliwość – po zapłaceniu bankowi określonych kwot wypłaconych emerytowi oraz określonych w umowie odsetek. Jeśli jednak spadkobiercy nie zechcą odzyskać danej nieruchomości, bank dokona rozliczenia udzielonego kredytu hipotecznego – jeśli okaże się, że emeryt nie zdążył spożytkować za życia całej przyznanej mu kwoty kredytu hipotecznego, spadkobiercy otrzymają tą różnice od banku. Szacuje się, że z ustawy po jej wejściu w życie może skorzystać nawet kilkanaście procent emerytów posiadających dom lub mieszkanie.