Nieruchomość jako inwestycja

Nieruchomość jako inwestycja

Jeśli posiadamy zaoszczędzone pieniądze, pragniemy zazwyczaj je odłożyć, aby móc z nich w przyszłości skorzystać. Przeznaczamy je na życie, gdy nasza sytuacja finansowa pogarsza się, ale niekiedy wydajemy je po prostu na przyjemności. Jednak wartość pieniądza w czasie obniża się wskutek inflacji, stąd też powinno się je odpowiednio zainwestować, aby wartość posiadanych przez nas zasobów pieniężnych przez lata zwiększyła się przynajmniej o stopę inflacji. Sposoby inwestowania są różne – jedni odkładają pieniądze na lokacie, inni kupują jednostki funduszy inwestycyjnych lub wręcz grają na giełdzie. Są jednak ludzie, którzy za najlepszą inwestycję uważają posiadanie nieruchomości. Czy rzeczywiście dom może przynosić zyski? Oczywiście jeśli posiadamy tylko jeden dom lub mieszkanie, które sami zajmujemy, a jego metraż nie jest zbyt duży, trudno mówić o zarobku. Jednak już nieco większe mieszkanie lub rzadko przez nas zamieszkiwane, możemy wynajmować i w ten sposób uzyskiwać z niego korzyści. Ponadto wartość nieruchomości, co jest dość rzadkie, niewiele spada z biegiem lat. Tak więc nawet po kilkudziesięciu latach możemy uzyskać ze sprzedaży mieszkania sporą kwotę, nieraz nawet większą od tej, jaka była potrzebna na zakup. Na starość możemy posiadaną nieruchomość sprzedać, a sami przeprowadzić się do mniejszej. uzyskane w ten sposób środki mogą sfinansować nasze potrzeby.