Dlaczego samorządy nie budują mieszkań socjalnych

Dlaczego samorządy nie budują mieszkań socjalnych

Nie ma w naszym kraju miasta czy też nawet gminy, gdzie nie występowałby problem deficytu mieszkań czynszowych czy też lokali socjalnych,. Gdzie mogliby zamieszkać ci, którzy chociażby nie są w stanie utrzymać obecnie zajmowanych lokali lub też będący w trudnej sytuacji mieszkaniowej, a nie posiadający środków na kupno swojego mieszkania. Sytuacja staje się powoli dramatyczna również i z uwagi na fakt, że coraz mniej osób otrzymuje pozytywną decyzję kredytową w sprawie otrzymania kredytu hipotecznego na zakup swojego mieszkania. Dlaczego więc gminy tak niechętnie decydują się na budowę mieszkań socjalnych pomimo tego, że rząd co roku asygnuje pewna kwotę ze środków budżetowych na współfinansowanie tego rodzaju budownictwa mieszkaniowego, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzieje się tak z kilku przyczyn, jedna z nich to relatywnie duże zadłużenie większości gmin i fakt, że każda taka inwestycja musi być współfinansowana przez gminę z środków własnych, w wysokości od 30 do 50 nawet procent wartości inwestycji. Kolejna kwestia związana jest z zawiłymi procedurami otrzymania przez gminę dotacji na budowę takiego bloku z mieszkaniami socjalnymi, bowiem już w momencie składania wniosku o dofinansowanie gmina powinna przedłożyć gotowy plan budowy, uzyskane zezwolenia, kosztorysy oraz umowy wstępne z wykonawcami danej inwestycji.