Zanim zamieszkamy w nowym domu

Zanim zamieszkamy w nowym domu

Budowa już za nami, dom stoi gotowy, ale czy to wszystko? Zanim zamieszkamy w nowo wybudowanym lokum czeka nas jeszcze kilka formalności. Przede wszystkim należy złożyć zawiadomienie o ukończeniu budowy do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Jeżeli w ciągu dwudziestu jeden dni nadzór nie zgłosi sprzeciwu, wówczas śmiało można się przeprowadzać. Zawiadomienie o zakończeniu budowy nie jest tylko zwykłą informacją; wymagane jest przedstawienie szeregu dokumentów, z których lwią część otrzymamy od wykonawców prac wykończeniowych czy przyłączeń instalacyjnych mediów. Do druku zgłoszenia należy dołączyć: prowadzony przez cały czas wykonywania prac dziennik budowy; oświadczenie kierownika budowy, że budynek został postawiony w taki sposób, by całkowicie odzwierciedlał projekt i uwzględniał wszystkie warunki, jakie zostały postawione w czasie wydawania pozwolenia na rozpoczęcie budowy; kopię świadectwa energetycznego nowo powstałego domu; inwentaryzację geodezyjną, przeprowadzoną już po zakończeniu prac budowlanych; dokument stwierdzający odbiór wykonanych przyłączy; protokoły wszystkich badań i kontroli; oświadczenie o poprawnym zagospodarowaniu pozostałego terenu. Nie opłaca się nie przestrzegać wyznaczonych norm, ponieważ kary za niestosowanie się do przepisów czy projektów są bardzo surowe; tysiąc złotych za każde znalezione odchylenie od postanowień zgody na budowę.