Kamień milowy rozwoju

Kamień milowy rozwoju

Cechą charakterystyczną społeczeństwa ludzi jest fakt, że rozwija się ono nieustannie. Dążenie do poprawiania się, do tworzenia nowych rzeczy, do ulepszania istniejących, produkowania szybciej, taniej, lepiej niż kiedykolwiek wcześniej są siłą napędową cywilizacji. Jedne państwa i narody potrafią z tego korzystać lepiej, inne gorzej. Inne są też, w zależności od położenia geograficznego, te siły napędowe. Choć jest jedna taka dziedzina, o której można powiedzieć, że jest niezmiernie istotna dla rozwoju każdego kraju, pod każdą szerokością geograficzną. Jest to budownictwo. Konstruowanie mniejszych i większych budowli jest naturalne dla każdej cywilizacji, nawet dla tych, które powstawały i rozwijały się w odcięciu od reszty świata. Bardzo często projekty, których podejmowali się władcy, były ogromne, monumentalne i wymagały zaangażowania wielkich rzesz ludzi. Wymagały też dużej wiedzy i znajomości wielu prawideł rządzących prawidłowym konstruowaniem, aby to co jest stawiane, przetrwało długie lata. To dawało duży krok w rozwoju, bo pozwalało przyswoić narodom wiele ważnych umiejętności, które potem można było wykorzystywać w bardziej przyziemnych, normalnych konstrukcjach. Tym samym budowniczowie i ich projekty stały się istotnym przyczynkiem do rozwoju społeczeństw. A o tym, że doskonale znali się na swoim rzemiośle, świadczą wspaniałe konstrukcje, które przetrwały setki i tysiące lat do naszych dziejów.