Prawa klientów deweloperów w świetle nowej ustawy

Prawa klientów deweloperów w świetle nowej ustawy

Jeszcze do niedawna ustawa, która regulowała miedzy innymi wzajemne powiązania pomiędzy kupującym mieszkanie od dewelopera a nim samym, była bardzo korzystna dla tych budujących mieszkania. Klient wpłacający pieniądze na swoje przyszłe mieszkanie nie miał możliwości skontrolowania, co się dzieje z jego pieniędzmi, bywały więc częste przypadki, że deweloper korzystał z tych środków finansowych dowolnie, na przykład budując inny obiekt. Potem brakowało pieniędzy na ta faktycznie sfinansowana przez klientów inwestycję i bywało, że ludzie, którzy wpłacili pieniądze na mieszkanie, kupili tylko dziurę w ziemi albo szkielet swojego mieszkania. Nowa ustawa, mająca w swojej nazwie ochronę praw nabywcy zarówno lokalu mieszkalnego, jak i domu jednorodzinnego – weszła w życie z dniem 29 kwietnia 2012 roku. Zgodnie z jej zapisami umowa pomiędzy deweloperem a klientem będzie się teraz odbywała tylko i wyłącznie w formie aktu notarialnego. Deweloper nie będzie mógł pieniędzy, otrzymanych od klienta na dana inwestycję, przeznaczyć jej na inne cele. Ponadto klient wpłacający pieniądze na swoje mieszkanie będzie mógł na poszczególnych etapach, zapisanych w umowie, kontrolować, czy deweloper wykonuje poszczególne prace budowlane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Deweloper będzie zobowiązany na bieżąco rozliczać się z postępów dotyczących danej inwestycji.