Zabezpieczenie domu przed wilgocią

Zabezpieczenie domu przed wilgocią

Już na etapie planowania budowy domu i poszukiwania odpowiedniego jego projektu, należy zbadać dokładnie, jakie podłoże występuje w miejscu, gdzie będziemy rozpoczynali prace budowlane. Z jednej strony należy zbadać, jaki jest w tym miejscu poziom wód gruntowych, z drugiej zaś strony należy sprawdzić, jaki rodzaj podłoża występuje w danym miejscu. Nawet jeśli planujemy wybudować dom bez podpiwniczenia należy bardzo dokładnie odizolować podstawę domu od gruntu. Jednak prawdziwym wyzwaniem jest budowa domu z pełnym podpiwniczeniem w miejscu, gdzie jest podłoże piaskowe, wybitnie przepuszczające wodę, a jeszcze dodatkowo notujemy w danym terenie wody gruntowe na bardzo płytkim poziomie. W takiej sytuacji piwnica naszego domu powinna wyglądać, przynajmniej w działaniu, jak typowa wanna – dom powinien być od strony gruntu tak zabezpieczony, że nawet przepływająca w danym miejscu woda nie powinna uczynić dla podłoża czy fundamentu domu żadnych szkód, nie powinna przenikać do wnętrza budowli. Zabezpieczenie domu przez wilgocią z wód gruntowych jest podstawą właściwego zrealizowania inwestycji budowlanej, w innym bowiem przypadku będziemy narażeni na ciągłe straty i konieczność przeprowadzania nieustannych remontów. Jeśli jest duże nagromadzenie wód gruntowych w miejscu budowania domu, można na czas właśnie budowy obniżyć poziom wód gruntowych w danym miejscu.