Stara instalacja elektryczna

Stara instalacja elektryczna

Instalacje, które mają więcej niż 30 lat zwykle wymagają modernizacji lub wymiany. Warto zatrudnić fachowców, którzy rzetelnie ocenią jej stan, ponieważ w obecnych czasach właściwie nie da się funkcjonować bez urządzeń elektrycznych, a w tej kwestii bezpieczeństwo jest kwestią kluczową. Stara instalacja elektryczna w porównaniu z nową jest mało wydajna i bardziej podatna na przeciążenia. Nowa, bezpieczna instalacja oznacza wyeliminowanie takich zagrożeń jak porażenie prądem, oparzenia, pożary, zwarcia elektryczne. Warto przyjrzeć się statystykom, które wyraźnie wskazują liczbę wypadków, do których doszło z powodu niesprawnej instalacji elektrycznej. W Polsce jest ich ponad 6000 rocznie. Z tego powody, jeśli posiadamy instalację dwudziestoletnią lub starszą, lepiej zaprośmy do domu lub firmy fachowca, który oceni jej stan. Aby czuć się w pełni bezpiecznie powinniśmy dokonywać przeglądów instalacji elektrycznych raz do roku. Jeśli podejmujemy decyzję o modernizacji lub wymianie instalacji, to musimy zastanowić się przede wszystkim nad tym jakie jest nasze zapotrzebowanie na prąd. Wiadomo, że między innymi pralki czy zmywarki potrzebują więcej energii niż inne urządzenia i wymagają oddzielnych obwodów, które będą oznaczały brak przeciążeń. Pamiętajmy również o tym, aby wybrać firmę, kutej pracownicy posiadają wymagane uprawnienia. Będzie, to ważne w relacjach z miejscowym zakładem energetycznym.