Jak kształtują się ceny ziemi rolnej w Polsce

Jak kształtują się ceny ziemi rolnej w Polsce

Światowy kryzys gospodarczy spowodował, że w większości krajów ceny działek budowlanych i rekreacyjnych znacznie spadły w ciągu ostatnich kilku lat, w wielu rejonach ten spadek można określić nawet w dziesiątkach procent. Natomiast ceny ziemi rolnej spadły w niektórych krajach, jak chociażby w Niemczech czy w Hiszpanii i Irlandii. W naszym kraju rynek ziemi rolnej wyszedł z kryzysu – można by określić – obronna ręką. Okazuje się bowiem, że ziemia rolna nie tylko nie potaniała, ale z roku na rok zyskuje na wartości – jedynie załamanie (lekkie) ceny odnotowano w roku 2010. Obecnie w Polsce mało jest już obszarów, gdzie można za 20 tysięcy złotych kupić jeden hektar ziemi rolnej. Oczywiście ceny te są bardzo zróżnicowane – najtaniej można kupić ziemie rolna na terenach dawnego województwa słupskiego, we wschodniej części Podlasia oraz w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, przy granicy z obwodem Kaliningradzkim – tam jeszcze są do kupienia obszary rolne, często nie użytkowane, w cenie około 15 tysięcy za hektar. Są to jednak wyjątki, po ostatnich podwyżkach cen ziemi rolnej w większości terytorium Polski średnia cena za hektar kształtuje się na poziomie 26 tysięcy złotych. Najdrożej za tego rodzaju ziemie zapłacimy w miejscach, które w bliskiej przyszłości będą terenem realizacji różnego rodzaju inwestycji, jak osiedla mieszkaniowe czy centra handlowe. Jak przewidują analitycy, ziemia rolna w Polsce już nie potanieje, możliwy będzie ciągły kurs w stronę przeciwną – aż do zrównania się ceny ziemi w naszym kraju z takimi państwami jak Niemcy czy Dania.