Ustawa deweloperska – wzmocnione prawa klientów

Ustawa deweloperska – wzmocnione prawa klientów

W dniu 29 kwietnia bieżącego roku weszła w życie ustawa dotycząca praw właścicieli mieszkań oraz domów mieszkalnych, zwana w skrócie ustawą deweloperską. Ta nowa regulacja prawna została wprowadzona głównie w celu ochrony praw osób, które decydują się na kupno swojego domu lub mieszkania od deweloperów. Ustawa wprowadza dość istotne zmiany w dotychczas funkcjonującej praktyce, najważniejszą jest chyba to, że obecnie umowa pomiędzy deweloperem a klientem chętnym na kupno mieszkania jest zawierana w postaci aktu notarialnego, ze wszystkimi płynącymi z tego faktu konsekwencjami prawnymi. Deweloper nie będzie mógł już teraz, tak jak to było często praktykowane w przeszłości, dysponować dowolnie pieniędzmi wpłaconymi na poczet budowanego mieszkania przez dewelopera – obecnie pieniądze te wykonawca może przeznaczyć tylko i wyłącznie na realizacje inwestycji, na którą fundusze zostały mu przekazane. Co więcej, deweloper obowiązany jest wykazywać na poszczególnych etapach realizowanej inwestycji, jaki jest postęp prac i czy przebiega on zgodnie z ustalonym harmonogramem. Deweloperzy nie są zadowoleni z zapisów zawartych w ustawie, uważają, że trudniej im będzie realizować obecnie większość inwestycji, zwłaszcza w sytuacji, kiedy banki również deweloperom utrudniły dostęp do kredytowania realizowanych przez nich inwestycji budowlanych.