Najdroższe mieszkania nadal w Warszawie

Najdroższe mieszkania nadal w Warszawie

Analizując ceny mieszkań w poszczególnych, największych w Polsce miastach można po raz kolejny stwierdzić, że nadal najdroższe lokale mieszkalne znajdują się w stolicy naszego kraju – Warszawie. Obecnie średnia cena takiego mieszkania w Warszawie kształtuje się na poziomie 400 000 złotych, pod tym względem stolica wyprzedza znacznie kolejne miasto – Kraków, gdzie średnia cena mieszkania to 320 000 złotych. Kolejne miasta na tej liście najdroższych mieszkań to Wrocław, Gdańsk oraz Poznań, w tym ostatnim średnie mieszkanie można kupić za nieco ponad 260 tysięcy złotych. Jak wyliczyli analitycy rynkowi, takie średnie mieszkanie w Warszawie ma 53 metry kwadratowe, w innych wymienionych powyżej miastach średnia jest o 3 metry kwadratowe mniejsza. Tak więc zachodzi w tym przypadku, jeśli chodzi o średnią cenę mieszkania, pewna prawidłowość odnośnie proporcji pomiędzy poziomem zamożności i zarobków mieszkańców poszczególnych miast a ceną mieszkań. Sytuacja tego typu jest też związana z cenami działek budowlanych i terenów pod przyszłe inwestycje, które również w Warszawie kształtują się na najwyższym poziomie. Co ciekawe, obecnie cena 1 metra kwadratowego mieszkania w Warszawie zbliżyła się do ceny 1 metra kwadratowego mieszkania w Berlinie, gdzie ceny nieruchomości w ostatnim okresie czasu obniżyły się znacznie.