Kto jest właścicielem zadłużonego mieszkania ?

Kto jest właścicielem zadłużonego mieszkania ?

Bez wątpienia każda nieruchomość posiada swojego właściciela lub nawet kilku właścicieli. Takimi właścicielami są zazwyczaj w odniesieniu do mieszkań osoby fizyczne, natomiast w stosunku do biurowców, magazynów, hal produkcyjnych itp., osoby prawne, czyli przedsiębiorstwa. Należy przy tym rozróżnić pojęcie właściciela od pojęcia użytkownika. Ktoś bowiem, mieszkając w określonym lokalu, staje się jego użytkownikiem. Jednak może wynajmować je od właściciela, może być też jego lokatorem, na zasadach mieszkań lokatorskich w spółdzielniach mieszkaniowych. Bywa jednak i tak, że nawet w sytuacji, gdy dana osoba jest wpisana w księdze wieczystej nieruchomości jako właściciel, to jednak prawa jej dysponowania są dla niej ograniczone. Tak jest w sytuacji, gdy mieszkanie obciążone jest hipoteką, jako zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego. Wówczas nie jest możliwa sprzedaż takiego mieszkania, zanim nie zostanie spłacony kredyt i tym samym zdjęta hipoteka. Oczywiście często jest tak, że podczas sprzedaży mieszkania jego nabywca przelewa kwotę, która pozwala na spłacenie pozostałej wysokości kredytu mieszkaniowego w całości. Wartość mieszkania spada bowiem na ogół wolniej, niż wysokość zadłużenia. Jednak osoby posiadające kredyt mieszkaniowy w praktyce nie mogą w pełni czuć się właścicielami obciążonego nim mieszkania.