Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne stanowią coraz częściej i chętniej stosowany system instalacji grzewczej oraz elektrycznej. Są one idealnym zamiennikiem tego typu instalacji przy wykorzystaniu jedynie energii słonecznej. Taki system stwarza wiele możliwości zarówno dla naszej kieszeni jak również dla ochrony środowiska. Wykorzystując energię słoneczną przede wszystkim nie zanieczyszczamy atmosfery szkodliwymi substancjami znajdującymi się w spalinach a tym samym nie przyczyniamy się do powiększania dziury ozonowej. Nie stwarzając niebezpiecznych zagrożeń dla środowiska nie szkodzimy samym sobie. Dzięki kolektorom słonecznym w przyjazny i łatwy sposób możemy zarówno oświetlić dom, ogrzać wodę użytkową czy nawet cały budynek. Kolektory słoneczne można dopasować zarówno do formy i kształtu naszego dachu jak i terenu. Mogą występować w postaci ruchomej zbierając energię podążając za słońcem poprzez przekręcanie się razem z jego codzienną wędrówką, jak też w przypadku bardziej stromych dachów wyłożyć nimi całą jego powierzchnię. W zależności od ukształtowania terenu działki, na której stoi nasz dom i jego nachylenia możemy umieścić kolektor słoneczny pod powierzchnią gruntu, prowadząc tą drogą całą instalację do budynku. Tego typu zabieg daje również możliwość osuszania działki z nadmiernych wód opadowych.