Deregulacja zawodu pośrednika – czy zwiększy konkurencję

Deregulacja zawodu pośrednika – czy zwiększy konkurencję

W naszym kraju istnieje obecnie kilkanaście tysięcy pośredników nieruchomości, posiadających licencję pośrednika, co w świetle obecnie obowiązujących przepisów pozwala im na wykonywanie pośrednictwa sprzedaży nieruchomości. Minister sprawiedliwości od kilku miesięcy mówi o potrzebie deregulacji wielu zawodów, w tym również zawodu pośrednika sprzedaży nieruchomości. Jak każdy pomysł, również deregulacja zawodu pośrednika ma swoich zarówno zagorzałych zwolenników, jak i przeciwników. Do tych ostatnich należą oczywiście już licencjonowani pośrednicy, którzy obawiają się, że wprowadzenie na rynek rzeszy pośredników nie posiadających żadnych doświadczeń w zakresie handlu nieruchomościami ani tez nie przygotowanych merytorycznie narobi więcej szkód niż przyniesie korzyści. Obawiają się oni, że takie rozwiązania prawne doprowadzą do sytuacji, że zawód pośrednika nieruchomości straci zupełnie swój prestiż, jeżeli klienci zwrócą się do takich samouczących się pośredników i zostaną oszukani albo też obsłużeni w sposób niekompetentny i daleki od profesjonalizmu. Z kolei zwolennicy ustawy deregulacyjnej tłumaczą, że dopiero wolny rynek i nieskrępowana niczym konkurencja potrafi wyłonić tych najlepszych na rynku nieruchomości, a obecnie obowiązujące przepisy są sztuczne i bronią dostępu do wielu zawodów, co powoduje ich hermetyzację i dyktowanie wysokich marż i prowizji za wykonywanie usług pośrednictwa nieruchomości.