Jaki cement do budowy domu

Jaki cement do budowy domu

Na terenie naszego kraju nadal około 90 procent wszystkich budowanych domów jednorodzinnych powstaje w technologii tradycyjnej, jak na Polskę przystało, a więc są to domy murowane. Rozpoczynając budowę domu na pewno zależy nam, by na ten cel nie wydać wszystkich posiadanych albo też pożyczonych z banku pieniędzy. Jednak są pewne kwestie, na których nie powinniśmy czynić oszczędności – dotyczy to zakupienia do budowy domu materiałów budowlanych wysokiej jakości i spełniających odpowiednie normy. Niezwykle istotne więc jest, aby cement użyty na budowie był właśnie odpowiedniej jakości, bowiem użycie słabego, nie spełniającego norm cementu może spowodować w przyszłości wiele problemów i perturbacji. Na pewno będziemy narażeni na konieczność dokonywania częściej remontów domu, kolejna kwestia to sama estetyka budynku, pękający tynk lub sypiące się ściany budowli. Jeżeli kupujemy cement workowany, zwracajmy uwagę, czy posiada on oznaczenia CE – co oznacza, że dana partia cementu jest dopuszczona do sprzedaży na terenie państw członków Unii Europejskiej. Jeżeli cement będzie posiadał jedynie oznaczenie symbolem B, będzie to również cement odpowiedni na budowę naszego domu, bowiem został dopuszczony do sprzedaży na terenie naszego kraju. Jeżeli nawet cement jest u hurtownika luzem, powinien on posiadać stosowną dokumentację w odniesieniu do poszczególnych partii danego cementu.