Jak głęboko mają być osadzone fundamenty

Jak głęboko mają być osadzone fundamenty

Jeszcze przed rozpoczęciem budowy czy to budynku wielorodzinnego, czy też domu jednorodzinnego trzeba ustalić, na jaką głębokość należy osadzić fundamenty danej budowli. Jest to bardzo istotna kwestia, bowiem od głębokości osadzenia fundamentów i jakości ich wykonania może zależeć zdrowie i życie użytkowników czy mieszkańców takiego budynku – zwłaszcza w sytuacji, gdy fundamenty są osadzone na zbyt płytkiej głębokości. Z kolei osadzenie fundamentów zbyt głęboko, jak byśmy powiedzieli –na zapas – spowoduje tylko nieuzasadnione podniesienie kosztów samej inwestycji. W celu racjonalnego właśnie osadzenia fundamentów budynku należy jeszcze przed adaptacja danego, wybranego już dla budynku projektu zlecić badania wodno-gruntowe miejsca, gdzie będzie posadowiony budynek, a następnie zlecić sporządzenie stosownej dokumentacji geotechnicznej w tym zakresie. Sama głębokość osadzenia fundamentów budynku nie zależy tylko od jakości danego podłoża, istotne niezwykle są też takie czynniki jak poziom wód gruntowych, głębokość przemarzania gruntu w danym miejscu (w różnych regionach Polski ten poziom bywa inny) czy też od ustalenia, na jakim dokładnie poziomie znajdują się w tym miejscu tak zwane grunty nośne. Mogą też być istotne takie czynniki jak bliskość innych budynków oraz rodzaj ich posadowienia, jak tez kwestia podpiwniczenia danego budynku.