Czy warto uzyskać certyfikat energetyczny budynku

Czy warto uzyskać certyfikat energetyczny budynku

Od wielu już lat każdego roku odnotowuje się na całym świecie wzrost cen energii, dotyczy to praktycznie wszelkich nośników energii, od ropy naftowej począwszy po węgiel kamienny. Dlatego też ważnym aspektem w takiej branży, jaką jest budownictwo, stosowanie takich technologii, które spowodują, że do ogrzania mieszkań czy też lokali użyteczności społecznej potrzebne będzie mniej ciepła ni ż to miało miejsce jeszcze do niedawna. Wszystkie inwestycje budowlane, realizowane obecnie, musza po ich ukończeniu posiadać certyfikat energetyczny, czyli określenie, w jakim stopniu są to budowle energooszczędne. Budynki, które zostały wybudowane przed wejściem w życie przepisów odnoście certyfikatów energetycznych także mogą uzyskiwać tego rodzaju świadectwa. Warto wystąpić o taki dokument, ma to duże znaczenie w przypadku sprzedaży całego budynku lub nawet poszczególnych jego lokali. Posiadanie certyfikatu energetycznego zwiększa na pewno wartość danej nieruchomości, dlatego warto jest zlecić wykonanie odpowiednich pomiarów osobie lub firmie, która posiada stosowne uprawnienia do wystawiania tego rodzaju dokumentów. Poszukując odpowiedniego specjalisty w tym zakresie, warto jest zlecić wykonanie tej czynności osobie, która posiada już doświadczenie w określaniu termoenergetyczności budynków – wskazane jest tez negocjowanie ceny za tego rodzaju usługę.