Instalacja ogrzewania akumulacyjnego

Instalacja ogrzewania akumulacyjnego

Ogrzewanie akumulacyjne stanowi istotny element instalacji grzewczej w przypadku zaoszczędzenia samej energii i całkowitego jej wykorzystania w budownictwie. Ogrzewanie to często powiązane jest z systemem ogrzewania podłogowego, jak również w postaci samych pieców akumulacyjnych czy też zbiorników z wodą. Woda stanowi bowiem główny czynnik grzewczy w takiej instalacji. W przypadku ogrzewania podłogowego jest ona w większym stopniu ogrzewana nocą z uwagi na niższą taryfę nocną, natomiast nagromadzone ciepło zostaje oddane w ciągu dnia do pokoju. W przypadku gdy wykorzystujemy do tego celu piec akumulacyjny bądź zbiornik wodny zasada jest ta sama co w przypadku ogrzewania podłogowego z tą różnicą, że urządzenia te możemy regulować. Głównymi zaletami tego typu instalacji jest brak jakichkolwiek spalin, przez co nie zanieczyszczamy atmosfery, nie potrzebujemy komina zajmującego dodatkową przestrzeń w budynku, ponadto nie wymaga wielkiego nadzoru oraz nie jesteśmy zmuszeni do gromadzenia zapasów opału.