Ilość kredytów hipotecznych w Polsce

Ilość kredytów hipotecznych w Polsce

Od początku lat 2000, kiedy to gospodarki większości krajów pięły się do góry, podobnie jak większość giełd na świecie, masowo były udzielane przez banki kredyty hipoteczne, głównie na zakup domów oraz mieszkań. Również w naszym kraju coraz więcej osób brało tego rodzaju kredyty – banki udzielały ich chętnie, ponieważ liczyły na niezły zysk. Tymczasem po krachu na giełdach w roku 2008 okazało się, że banki przeszarżowały w udzielaniu kredytów hipotecznych – zjawisko to najbardziej widoczne było na przykładzie Stanów Zjednoczonych, gdzie nawet bezrobotne, nie posiadający żadnego zabezpieczenia otrzymywali kredyty hipoteczne na zakup domów nawet w kwocie kilkuset tysięcy dolarów. W niektórych krajach, jak w Danii czy Irlandii poziom udzielonych kredytów hipotecznych wynosi obecnie nawet powyżej 100 procent produktu krajowego brutto tych państw. W naszym kraju pod tym względem nie jest tak źle, w Europie jesteśmy na odległym miejscu pod względem ilości kredytów hipotecznych w stosunku do PKB, – stosunek ten wynosi 20 procent. W najbardziej komfortowej sytuacji pod tym względem wśród krajów Unii jest Rumunia, gdzie stosunek kredytów hipotecznych do pkb wynosi zaledwie niespełna 6 procent. Obecnie banki w naszym kraju stosują politykę na tyle restrykcyjna, jeśli chodzi o przyznawanie kredytów hipotecznych, że w tym względzie nie grozi naszym bankom najmniejsze niebezpieczeństwo.