Elementy skrzynki gazowej

Elementy skrzynki gazowej

Zazwyczaj skrzynka gazowa składa się z gazomierza, zaworu głównego oraz reduktora ciśnienia. Zawór główny oraz reduktor ciśnienia zawsze znajdują się we wnętrzu skrzynki, a gazomierz może być zlokalizowany inaczej. Materiał z jakiego zwykle wykonuje się zawór główny, to mosiądz lub brąz. Zawór ten stanowi ostatnie urządzenie dostarczające gaz do instalacji odbiorczej. O instalacji zaworu decyduje spółka gazownictwa. Kolejna przyłącza instalacyjne są już sprawą osoby wykonującej instalacje gazową. Celem działania zaworu głównego jest odcięcie dopływu gazu do rur, które są rozmieszczone wewnątrz budynku. Należy przestrzegać zasad, które dotyczą odległości pomiędzy zaworem, a terenem obok domu. Zawór ulokowany na ścianie albo we wnęce ściennej należy zainstalować 0,5 metra od poziomu terenu. Pół metra, to odległość jaką wskazuje się zachować również w stosunku do okna, drzwi, otworów ściennych. Celem reduktora, który również znajdujemy w skrzynce gazowej jest obniżenie ciśnienia gazu. Odpowiedni poziom ciśnienia gazu pozwala na właściwe użytkowanie urządzeń domowych. W gospodarstwie domowym wskazany jest gaz o niskim ciśnieniu wynoszącym maksymalnie 5 kPa. Z kolei gazomierz jest najczęściej usytuowany na zewnątrz budynku. Jest, to sprzęt, który można zainstalować w wentylowanych szybach z drzwiczkami lub w piwnicy. Pomieszczenie, w którym będzie zlokalizowany gazomierz powinno być wyposażone w okno lub kratkę wentylacyjną. Instalując gazomierz nie zapominajmy o zachowaniu stosownych odległości od poziomu podłogi, poziomu terenu czy licznika elektrycznego.