Czym jest nieruchomość ?

Czym jest nieruchomość ?

Znaczenie słowa „nieruchomość” w dużym stopniu można wywnioskować z jego treści. Sugeruje ona bowiem, że nieruchomością jest rzecz, która się nie porusza. Tak jest w istocie, choć nie zmienia swego położenia znaczna część materii nieożywionej, czyli większość rzeczy, z których korzystamy w naszym codziennym życiu. Jednak cechą charakterystyczną nieruchomości jest to, że jest ona trwale związana z podłożem i tym samym z określonym miejscem. Nie sposób więc na poczekaniu zmienić położenia nieruchomości, wymaga to wielu trudnych zabiegów. Z trwałego związania nieruchomości z podłożem wynika również to, że w sensie prawnym stanowi ona całość. Tak więc, nabywając nieruchomość, stajemy się właścicielem nie tylko określonego budynku, ale także powierzchni gruntu z nim związanej. Nieruchomość może stanowić także sama działka budowlana, na której dopiero będzie kontynuowana budowa. Szczególne znaczenie nieruchomości wiąże się też z tym, że jej posiadanie pozwala na uzyskanie wielu korzyści, które można osiągać przez długi czas. Nieruchomość można oczywiście po prostu posiadać, nie mieszkając w niej, a następnie za jakiś czas sprzedać, gdy jej wartość wzrośnie. Można również traktować ją jako zabezpieczenie na starość. Częste jest również wynajmowanie nieruchomości, co pozwala na uzyskanie regularnych miesięcznych dochodów.