Uzyskanie pozwolenia na budowę domu

Uzyskanie pozwolenia na budowę domu

Budowa domu wymaga szeregu przygotowań, od pozyskania zaplecza finansowego, przez znalezienie dogodnej lokalizacji, spisanie umowy zakupu działki, wybranie odpowiedniej ekipy fachowców i stworzenie projektu architektonicznego na uzyskaniu stosownych pozwoleń kończąc. Zanim zakupimy działkę należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni, by później nie okazało się, że nasza inwestycja jest niemożliwa do zrealizowania ze względu na niespełnienie jakichś specyficznych wymogów. Aby w ogóle można było myśleć o postawieniu domu działka musi spełniać ogólne kryteria, to znaczy ściana z drzwiami i oknami musi znajdować się minimum cztery metry od granicy działki, w przypadku ściany „ślepej” wymóg to trzy metry. Ponadto należy uwzględnić drogi dojazdowe i inne kryteria wymagane przez gminę, w obszarze której zamierzamy się osiedlić. Aby uniknąć sytuacji, w której co chwila donosimy brakujące dokumenty do urzędu gminy dobrze jest wcześniej poprosić o wykaz niezbędnych papierów. Z reguły wymagane są: trzy kopie ukończonego projektu architektonicznego; oświadczenia dostawców podstawowych mediów, takich jak gaz, prąd, woda oraz ustalenie warunków ich podłączenia; kopie uprawnień projektanta; dokument stwierdzający prawa własności działki przeznaczonej na cele budowlane. Gdy już uporamy się z papierologią musimy pamiętać, że pozwolenie na budowę uprawomocnia się dopiero po dwóch tygodniach od jego odebrania i uprawnia nas do wykonywania prac budowlanych przez okres dwóch lat.