Rodzina na swoim na przestrzeni ostatnich lat

Rodzina na swoim na przestrzeni ostatnich lat

Kilka lat temu powstał rządowy program o nazwie Rodzina na swoim, który w zamierzeniu miał spowodować, że polskie młode rodziny będą miały ułatwione kupienie swojego pierwszego mieszkania, podobne ułatwienie było w kwestii kupna niedużego domu. Samo ułatwienie polegało na tym, że po otrzymaniu przez rodzinę kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, przez pierwszych 8 lat spłaty kredytu hipoteczne państwo, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, dopłacało 50 procent do spłacanych odsetek od kredytu. Jednak przez pierwsze lata funkcjonowania programu bardzo mało rodzin z niego korzystało, tylko około 2 do 3 tysięcy rocznie, gdyż limity kwot, objętych dopłatami, były zbyt niskie, nie uwzględniały marzy deweloperów, a ponadto w tym czasie mieszkania szybko drożały, a limity kwot nie zmieniały się. Dopiero po roku 2007, kiedy to zmieniono zapisy w ustawie, uwzględniając marże deweloperów, nastąpił boom na korzystanie w szerokim zakresie z dobrodziejstwa tego programu. Rocznie kilkadziesiąt tysięcy rodzin polskich kupowało mieszkania, głównie od deweloperów w ramach programu. Dopiero w połowie roku 2011 sytuacja spowodowała nieznaczne przyhamowanie kredytów hipotecznych opartych o ten program, gdyż zostały wprowadzone zmiany w programie, stopniowo zawężające możliwości korzystania z tej formy udogodnienia przy zakupie mieszkań na kredyt. Niestety program jest już w końcowej fazie swojego funkcjonowania, bowiem z dniem 31 grudnia 2012 roku zakończy definitywnie swoje funkcjonowanie.