Planowanie na przyszłość

Planowanie na przyszłość

Jedną z najważniejszych cech ludzkich, które odróżniają nas od innych zwierząt żyjących na planecie jest umiejętność logicznego myślenia i związanej z tym możliwości planowania bliższej i dalszej przyszłości. Ta pozornie nieznaczna rzecz, jest tak naprawdę ogromnie ważnym elementem wpływającym na rozwój i maksymalnie efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów. Objawia się to w wielu aspektach życia i daje solidne podstawy do stałego rozwoju. Przekłada się to też na działania firm i ich pozycję rynkową. Ta firma, która najlepiej gospodaruje posiadanymi zasobami i potrafi myśleć perspektywicznie, dokonując najlepszych i najwłaściwszych wyborów za każdym razem, w konsekwencji takiego działania zbuduje duża przewagą konkurencyjną nad tymi, którzy nie radzą sobie tak dobrze z zarządzaniem planowania obecnego i przyszłego. Tak duża i znacząca branża jak np. budownictwo nie mogłaby się w ogóle rozwijać bez umiejętności przewidywania tego, co może wydarzyć się w przyszłości. Jeśli bowiem jest wiadome, że w dającej się określić perspektywie czasowej, koniunktura na rynku będzie ulegać poprawie, to rozsądnym jest zaplanowanie na ten czas przeprowadzenie rekrutacji nowych pracowników, zakupienie dodatkowego sprzętu, a nawet rozpoczęcie już działań mających na celu przejęcie innych firm, aby zwiększyć możliwości i kompetencje przedsiębiorstwa. Te firmy, którego tego nie robią, są zaskakiwane zmianami w otoczeniu i zmuszone się do nich gwałtownie przystosować, z góry stoją na straconej pozycji w stosunku do tych, którzy są na to przygotowani.