Instalacja przeciwpożarowa

Instalacja przeciwpożarowa

Każdy budynek powinien spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej. Każdy podlega klasyfikacji w związku z jego przeznaczeniem, konstrukcją oraz pokryciem materiałowym. W celu zabezpieczenia budynku przed pożarem stosuje się różnego rodzaju instalacje. Instalacja przeciwpożarowa powinna być wykonana przez odpowiednio przeszkolonych w tym celu specjalistów a jej wykonanie powinno być zakończone odbiorem potwierdzającym prawidłowość jej działania. Systemy przeciwpożarowe zaopatrzone są w różnego rodzaju czujniki dymu oraz temperatury, zraszacze, spryskiwacze czy tryskacze. Czujniki dymu zaprojektowane są wg kilku kryteriów. Wśród nich znajdują się czujniki termiczne odporne na działanie dymu ale za to wychwytujące podwyższoną temperaturę w budynku, czujniki przewodnikowe reagujące na skład chemiczny dymu oraz czujniki optyczne działające na zasadzie lasera, który reaguje na przecięcie wiązki światła przez dym. Pomimo wszelkich możliwych środków opisanych powyżej zawsze istnieje ryzyko, że coś po pewnym czasie może nie zadziałać poprawnie. W związku z tym już na etapie projektu należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach nie umieszczania sprzętów elektrycznych blisko wody czy gazu w celu uniknięcia niepotrzebnych wypadków. Dobrym rozwiązaniem jest posiadanie w domu dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego w postaci gaśnicy. Należy pamiętać tym samym, że co jakiś czas powinno się jej wymieniać ze względu na przeterminowanie.