Instalacja piorunochronna

Instalacja piorunochronna

Instalacja piorunochronna zwana również odgromową stanowi integralną część każdego budynku. Przede wszystkim wymagana jest w budynkach jednorodzinnych o powierzchni ponad 500 m2 oraz wyższe niż 15 m. Bez względu na wysokość tego typu instalację muszą posiadać budynki z materiałów łatwopalnych jak również takie, których wskaźnik zagrożenia piorunowego przekracza określoną wartość obliczoną wg odpowiednich norm. W przypadku montażu zewnętrznej instalacji piorunochronnej należy uzbroić ją w niezbędne przewody ułożonych na dachach i wokół kominów, przewodów odprowadzających umieszczonych na ścianach budynku połączonych z uziemieniem. Ponadto należy uwzględnić tzw. uziom naturalny lub sztuczny ułożony w ziemi. Naturalnymi elementami uziemienia mogą być różnego rodzaju elementy metalowe wystające ponad dach, zbrojenie żelbetowe dachu, ścian i fundamentów czy stalowe słupy nośne konstrukcji. Uziomami naturalnymi natomiast możemy nazwać wszelkiego rodzaju elementy bezpośrednio łączące się z gruntem oraz główną szyną uziemiającą danego budynku. Każdy budynek powinien być uzbrojony w dwa rodzaje tego typu instalacji- zewnętrzną i wewnętrzną neutralizującą przepływ przeładowania. Wiąże się z tym również sam sposób wykonania takiej instalacji. Pierwszy etap obejmuje wykonanie przewodów odprowadzających oraz uziomów, drugi natomiast sprowadza się do rozprowadzenia instalacji po dachu i ścianach budynku oraz łączy się ją z częścią podziemną. Dobrze wykonana instalacja zabezpieczy budynek przed pożarem oraz zagrożeniami mechanicznymi wywołanymi uderzeniem pioruna.