Instalacja grzewcza w systemie otwartym i zamkniętym

Instalacja grzewcza w systemie otwartym i zamkniętym

W przypadku instalacji grzewczej w systemie otwartym krążąca w niej woda styka się bezpośrednio z powietrzem w naczyniu wzbiorczym otwartym. Wszelkiego rodzaju kotły na paliwo stałe zamontowane w tym systemie powinny być zabezpieczone naczyniem wzbiorczym otwartym. Dodatkowo każdy kocioł powinien być zaopatrzony w aparaturę kontronlno-pomiarową. Jej rodzaj zależy od rodzaju kotła, jaki został zastosowany oraz od sposobu jego zabezpieczenia. Do podstawowych elementów kontrolno- pomiarowych wykorzystywanych w przypadku pieców na paliwo stałe zaliczamy termometr i manometr (hydrometr) pokazujący poziom wody. Manometr należy umiejscowić na rurze sygnalizującej naczynia wzbiorczego otwartego. W skazuje on poziom wody zarówno w tym naczyniu jak również w całej instalacji centralnego ogrzewania. Na przyrządach pomiarowych należy zaznaczyć maksymalną wartość parametru, która może wystąpić podczas eksploatacji instalacji. W przypadku systemu zamkniętego woda nie ma bezpośredniej styczności z powietrzem. W tego rodzaju instalacji używa się zwykle oleju opałowego bądź gazu ziemnego, stąd kotły muszą być odpowiednio zabezpieczone zaworem bezpieczeństwa i przepompowym naczyniem wzbiorczym. W każdym przypadku zastosowania jakiegokolwiek pieca grzewczego niezależnie czy dla systemu otwartego czy zamkniętego należy najpierw obliczyć jaka moc wystarczy do ogrzania kubatury naszego domu.