Instalacja grawitacyjna i pompowa w domu

Instalacja grawitacyjna i pompowa w domu

Instalacja grawitacyjna centralnego ogrzewania działa na zasadzie wykorzystania zjawiska zmiany gęstości wody pod wpływem temperatury. Ogrzewanie to może być wykonane z tzw. rozdziałem górnym lub dolnym. W rozdziale górnym główny przewód doprowadza ciepłą wodę na poddasze budynku a stamtąd jest ona dopiero rozprowadzana do poszczególnych części budynku. W przypadku rozdziału dolnego główny przewód znajduje się na dole budynku, najczęściej w piwnicy. Od takiego rozdziału ciepła woda rozprowadzana jest do pozostałych pomieszczeń. Ten rodzaj ogrzewania stosowany jest najczęściej w przypadku, gdy odległość od źródła ciepła do najdalszego pionu nie przekracza 25m, natomiast różnica wysokości miedzy źródłem ciepła a najniższym grzejnikiem jest nie mniejsza niż 2m. W przypadku instalacji pompowej natomiast przepływ wody napędza pompa obiegowa. Jest to najbardziej rozpowszechniona forma instalacji grzewczej. W tego typu ogrzewaniu dysponujemy większą dowolnością w prowadzeniu przewodów a także możemy sobie pozwolić na użycie rur o mniejszej średnicy niż w przypadku ogrzewania grawitacyjnego. Kolejnym plusem tej instalacji jest fakt szybszego rozprowadzenia ciepłej wody a co za tym idzie szybszego nagrzania pomieszczeń. Dodatkowo grzejnik może znajdować się poniżej kotła CO. W zależności od rodzaju zastosowanego kotła grzewczego możemy wyróżnić instalację systemu otwartego i zamkniętego.