Instalacja antyoblodzeniowa

Instalacja antyoblodzeniowa

Instalacja antyoblodzeniowa jest niezwykle przydatną instalacją w szczególności na terenach bardziej stromych z trudniejszym podjazdem. Zalegający śnieg i lód mogą stwarzać ogromne niebezpieczeństwo. Odśnieżanie posesji jak wiadomo zajmuje dużo czasu i jednocześnie jest bardzo uciążliwe. Posypywanie np. schodów piaskiem czy solą z czasem doprowadza do ich uszkodzenia. Błoto pośniegowe z kolei, które wnosimy do domu również stwarza nam kolejne zajęcie w postaci oczyszczania mieszkania. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest w takim wypadku instalacja elektrycznego ogrzewania terenu. Tego rodzaju instalacją możemy zabezpieczyć szereg terenów użytkowych pod postacią chodników, parkingów, podjazdów, schodów, rur itp. Do zainstalowania tego rodzaju rozwiązania potrzeba jedynie przewodów lub mat grzejnych oraz regulatorów z czujnikami. W przypadku tych pierwszych dzielimy je na stało i zmienno-oporowe. Różnica między nimi polega na tym, że regulatory pobierają stałą energię elektryczną bądź dostosowują zmienność temperatury względem te występującej w środowisku. Instalacja taka musi być zabezpieczona wyłącznikiem przeciwporażeniowym. Ponadto na terenie powinna znaleźć się tabliczka informująca o występującym napięciu. W instalacji tej znajduje się szereg czujników odpowiedzialnych za wysokość temperatury powierzchni i powietrza czy wilgotność.