Gdy kupimy zabytkową nieruchomość

Gdy kupimy zabytkową nieruchomość

Czasami można napotkać ogłoszenia, że wystawiona jest na sprzedaż zabytkowa nieruchomość – czy to kamienica, czy zabytkowy dwór. Zazwyczaj te wystawiane na sprzedaż starsze budynki są w stanie często zrujnowanym, dlatego ich cena jest niezbyt wysoka. Takie ogłoszenia kusza, aby nabyć zabytkową kamienicę na relatywnie niską cenę, położoną na przykład w centrum miasta (większość tego rodzaju obiektów budowlanych posiada dobrą lokalizację – w centralnych dzielnicach miast). Nabycie takiego budynku wiążę się zazwyczaj z automatycznym podjęciem się doprowadzenia obiektu do stanu używalności, a więc inwestowania pieniędzy w remont. Taki zapis jest wtedy automatycznie włączony w umowę kupna-sprzedaży kamienicy, inwestor godzi się więc na ten warunek, kupując kamienicę. Powinien mieć jednak świadomość, że już nawet po wyremontowaniu obiektu będą ciążyły na nim – jako na właścicielu zabytkowej kamienicy – liczne obowiązki i ograniczenia. Praktycznie wszystkie prace remontowe czy konserwatorskie w takiej kamienicy, nawet jest rozbudowa, podlegają uzgodnieniom z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Także nie można absolutnie dokonać rozbiórki tego rodzaju obiektu, bez zgody konserwatora. Rozbiórka takiej kamienicy jest możliwa praktycznie tylko w dwóch przypadkach – jednym z nich jest wykreślenie kamienicy z rejestru zabytków. Drugi przypadek obejmuje sytuacje, kiedy ekspertyza budowlana wykaże, że budynek grozi zawaleniem, a jego wyremontowanie jest z pewnych względów niemożliwe.