Egzekwowanie należności przez bank

Egzekwowanie należności przez bank

Podstawową założeniem udzielania przez bank kredytów, zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorstwom, jest osiąganie przez bank z tego tytułu dochodów. Bank jest bowiem przedsiębiorstwem nastawionym na zysk i chce osiągnąć go w jak najwyższym wymiarze. Podstawowym źródłem osiągania zysku dla większości banków jest właśnie udzielanie kredytów. Jednak, aby kredyt przynosił bankowi zysk w postaci odsetek, musi być oczywiście przez klienta regularnie spłacany. Stąd też banki poświęcają wiele uwagi temu, aby zmobilizować klienta do regularnych spłat. Jak ten proces wygląda w praktyce ? Bank reaguje w zasadzie już w ciągu kilku dni od pojawienia się opóźnienia w spłacie. Pierwszą formą kontaktu z klientem jest połączenie telefoniczne. Służy ono rozpoznaniu przez pracownika banku, jaki jest powód opóźnienia i uzyskaniu deklaracji dotyczącej spłaty. Jeśli w ciągu kilku dni klient nie dokona wpłaty, zostaje do niego wysłane pisemne wezwanie do zapłaty. Jest ono płatne, zazwyczaj 20 lub 30 zł, powiększając wysokość zadłużenia. Zignorowanie tego wezwania może prowadzić do poważnych konsekwencji, bowiem już miesięczna zaległość doprowadza do wpisania dłużnika do rejestru niesolidnych klientów, choćby w BIK. Dalszym krokiem jest zazwyczaj egzekucja należności, co w wypadku kredytu hipotecznego może doprowadzić do utraty mieszkania przez kredytobiorcę.