Deweloperzy zaniepokojeni przyszłością budownictwa w Polsce

Deweloperzy zaniepokojeni przyszłością budownictwa w Polsce

W ostatnim okresie czasu wielu deweloperów wyraża obawy co do przyszłości budownictwa w naszym kraju, chodzi konkretnie o budownictwo mieszkaniowe. Ostatnio bowiem zaszło kilka istotnych zmian, które – zdaniem deweloperów – mogą wywrzeć bardzo negatywny wpływ na rozwój tej gałęzi w najbliższych latach, jeżeli jakieś pozytywne czynniki nie zrównoważą tych negatywnych. Najbardziej deweloperzy obawiają się tego, jak będzie kształtowała się wzajemna relacja pomiędzy nimi a klientami w świetle nowej ustawy, zwanej deweloperską, która weszła w życie w dniu 29 kwietnia 2012 roku. Zdaniem deweloperów wiele zapisów z tej ustawy jest dla nich skrajnie niekorzystnych, natomiast dla ich klientów – kupujących mieszkania jest bardzo korzystna, ale tylko w relacji z deweloperami. Obawy deweloperów powoduje również coraz trudniejszy dostęp ich klientów do kredytów hipotecznych, co z jednej strony spowodowane jest stopniowym wygaszaniem programy mieszkaniowego Rodzina na swoim, nie widać natomiast na horyzoncie innych rozwiązań, mogących wspomóc rodziny w zakupie swojego pierwszego mieszkania. Inny negatywny czynnik to rekomendacja S – wydana przez Komisje Nadzoru Finansowego, a dotycząca zaostrzenia przez banki polityki kredytowej w segmencie kredytów hipotecznych. Pomimo, że w pierwszych miesiącach bieżącego roku mieszkania deweloperskie sprzedają się na nie zmienionym poziomie, deweloperzy uważają, że w II połowie roku może nastąpić załamanie się sprzedaży nowych mieszkań.