Ceny ziemi na świecie – rosną czy maleją

Ceny ziemi na świecie – rosną czy maleją

Istnieje ogólna prawidłowość na rynku nieruchomości, która mówi, że im dany kraj szybciej się rozwija, tym bardziej rosną tam ceny ziemi, i mowa tu jest nie tylko o cenach ziemi rolnej, ale też działek przeznaczonych pod zabudowę czy też rekreacyjnych. Taka prawidłowość zostaje potwierdzona również w ciągu ostatnich kilku lat, gdzie bardzo wzrosła cena ziemi na przykład w Indiach – o prawie 300 procent czy w Rosji – o ponad 200 procent. Odwrotna sytuacja zachodzi w krajach, które można nazwać bogatymi, jednak od 2008 roku kraje te są dotknięte kryzysem finansowym i gospodarczym. Dobrymi przykładami są tu Japonia czy Niemcy – kraje bardzo bogate, gdzie w ciągu ostatnich kilku lat ceny ziemi spadły średnio od kilkunastu do nawet 30 procent. Podobny proces obserwujemy w krajach europejskich, gdzie na początku lat 2000-nych ceny ziemi rosły w niebotycznym tempie, jak chociażby Litwa (wzrost cen o prawie 300 procent) czy Wielka Brytania. Obecnie w obu wymienionych krajach ceny spadły w ciągu kilku lat o kilkadziesiąt procent. Co ciekawe, pomimo ciągłego spadku cen w wielu wysoko i średnio rozwiniętych krajach więcej jest nadal tych, którzy chcą ziemie sprzedać niż chętnych do jej nabycia. Podobnie rzecz ma się w naszym kraju, gdzie od roku 2009 notuje się spadki wszelkiego rodzaju działek i jednocześnie coraz więcej przybywa tych oferowanych do sprzedaży.