Budując dom zawrzyjmy umowę z wykonawcą

Budując dom zawrzyjmy umowę z wykonawcą

Jeśli nabyliśmy działkę budowlaną i zamierzamy rozpocząć budowę swojego wymarzonego domu, szukamy wykonawcy. Na pewno warto jest rozejrzeć się za ekipą sprawdzona już, ludźmi, którzy są dobrzy w swoim fachu i maja pozytywne rekomendacje. W takim przypadku my występujemy jako inwestor, natomiast ekipa, której zlecamy wykonanie prac budowlanych, jest wykonawcą. Ważnym aspektem dalszych działań jest podpisanie z wykonawcą umowy o wykonanie robót budowlanych, powinna być taka umowa sporządzona w dwóch egzemplarzach. Powinna ona zawierać wszystkie istotne szczegóły dotyczące wykonanych prac budowlanych, a więc termin realizacji inwestycji, całkowity koszt wykonania prac budowlanych – zgodnie z przedłożonym wykonawcy projektem. Taka umowa nakłada na jej strony określone obowiązki, powoduje też skutki prawne w przypadku niedotrzymania którąkolwiek ze stron zapisów umowy. My jako inwestor jesteśmy obowiązani dostarczyć wykonawcy wszelkie materiały, niezbędne do wykonania inwestycji, natomiast druga strona umowy zobowiązuje się, że wykona wszelkie zlecone jej prace budowlane z odpowiednia starannością i znajomością sztuki budowlanej. Jeśli wykonawca naszej inwestycji zdecyduje się na zatrudnienie dodatkowej ekipy do wykonania części prac budowlanych, jako podwykonawcę, może to zrobić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem.