Budownictwo lądowe

Budownictwo lądowe

Mieszkając w mieście czy to mniejszym, czy też większym, wystarczy wyjść z domu lub nawet zajrzeć za okno by przekonać się jak daleko zaszły procesy urbanizacyjne i struktura miejskiej zabudowy. Budownictwo lądowe jest pod względem zasięgu ogromną dziadziną z uwagi na to, że obejmuje powstawanie wszystkich budynków na ladzie. Wydawać by się mogło, że wybudowanie osiedla mieszkaniowego czy centrum handlowego różnic się od tworzenia autostrad czy mostów śródlądowych. Każda z nich cechować ma funkcjonalność i solidność niezależenie od przeznaczenia. Budownictwo lądowe także napotyka na szereg problemów i przeszkód wynikających nie tylko z kwestii nierówności czy niegotowości terenu, ale także nie rzadko z kwestii prawnych. W miejscach publicznych nic nie może powstać bez zgody władz, a często także i samych mieszkańców. Cały proces powstawaniu budynku jak w każdym przypadku musi być ściśle zaplanowany i określony , bo wszelkie wpadki mogą mieć bardzo przykre i daleko idące konsekwencje. Niestety bardzo często w mediach słyszy się o takich przypadkach i ogromnych stratach z tego tytułu. Budownictwo lądowe to jednak nie tylko prywatne domy mieszkalne czy blokowiska, także wszelkiego rodzaju budynki służące celom rozrywkowym i sportowym. Obejmuje także zabudowę robotniczą typu zakłady pracy, fabryki oraz punkty usługowe.