Armatura grzewcza

Armatura grzewcza

Głównym celem armatury stosowanej w instalacji centralnego ogrzewania jest zapewnienie właściwej i bezpiecznej pracy oraz instalacji urządzeń grzewczych. Do elementów tej armatury zaliczamy takie, jak zawory odcinające i zawory bezpieczeństwa, termometr, manometr, zawory zwrotne i regulacyjne, filtry grzejnikowe, ręczne i automatyczne odpowietrzniki, naczynie wzbiorcze otwarte bądź zamknięte, pompa. Zawory odcinające zamykają, otwierają lub regulują odpływ wody krążącej w instalacji co. Są to tzw. zawory kulkowe bądź grzybkowe. Zawór zwrotny natomiast blokuje dalszy przepływ wody i powstrzymuje przez zmianą jej kierunku. W momencie gdy woda płynie we właściwym kierunku tzw. grzybek unosi się do góry. Jeśli woda zmienia swój bieg grzybek dociska się blokując jej dalszy przepływ. Zawory bezpieczeństwa odpowiedzialne są natomiast za zabezpieczenie instalacji co przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. Montuje się je bezpośrednio na kotle co bądź przewodzie z gorącą wodą. Na tym przewodzie nie można montować żadnej innej armatury. Zawór odcinający również nie może być zainstalowany między kotłem a zaworem bezpieczeństwa. Zawory termostatyczne natomiast montowane są bezpośrednio przy grzejnikach. Dzięki nim możemy regulować wysokość temperatury danego pomieszczenia. Odpowietrzniki natomiast ( ręczne lub automatyczne) również montowane przy grzejnikach mają za zadanie usunąć powietrze z instalacji.